Anunț public privind adoptarea unor hotărâri cu caracter normativ de către Primăria Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 26 IUNIE 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

• Hotărârea nr. 132/26.06.2020 privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a UAT Municipiul Buzău;
• Hotărârea nr. 142/26.06.2020 privind schimbarea denumirii tronsonului din Strada „Nicu Constantinescu”, delimitat de Strada Amiral Ion Murgescu și rondul învecinat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 din Cartierul Orizont, în Strada „Slt. Ciprian- Ștefan Polschi” din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Fii Reporter


Tablouri canvas personalizate - Livrare Gratuita in Buzau