luni, 4 martie, 2024

Anunț privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință extraordinară, pe 11 decembrie 2023

Anunț privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în ședință extraordinară, pe 11 decembrie 2023

Facebook
Twitter
Email

In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 11.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

Publicăm astăzi 07.12.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 75051/07.12.2023.

Primar,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Informaţiile publicate pe site-ul stiridebuzau.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 150 de caractere, cu citarea sursei.