joi, 18 aprilie, 2024

A fost finalizat proiectul ”Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție”

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabitităţilor şi a riscurilor de corupţie" cod SIPOCA 427, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/125/2/2( CP1/2017)-Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi institutiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate", cod My SMIS118335. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Obiectivul general al proiectului a fost: imbunătăţirea implementării măsurilor de prevenire a corupţiei in UAT Municipiul Buzău, judeţul...

Citeste mai mult