joi, 18 aprilie, 2024

Confirmare PPA la doi porci mistreți găsiți morți pe fondurile de vânătoare 27 Berca și, respectiv, 41 Beceni

A fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la doi porci mistreți găsiți morți în fondurile de vânătoare 27 Berca, și respectiv 41 Beceni pe raza administrativ teritorială a UAT Berca și respectiv Beceni. În urma confirmării diagnosticului, de către laboratorul sanitar veterinar de arondare, serviciile veterinare au intervenit și au instituit imediat măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui caz de PPA la porcul mistreț. Au fost delimitate zonele afectate de 13 km, având în epicentru punctele în care au fost găsiți morți porcii mistreți, compuse, fiecare în parte, din zona...

Citeste mai mult

Consiliul local Pogoanele, convocat in ședință ordinară pentru data de 27 februarie 2019

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convocă in ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 februarie 2019, orele 11.00.   Având in vedere : Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;       In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare .   D I S P U N E        Art.1. Se...

Citeste mai mult